Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 929 386,93 ha
počet kultúrnych dielov
164 437
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
498 059,32 ha - 25,81%
počet parciel (plodín)
74 543
cez systémy tretích strán
220 692,07 ha
počet žiadateľov
7 876
priemer na žiadateľa
63,19 ha
hranice mimo LPIS
3 301 (1 098,91 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
480 (473,38 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 568 (náš prepočet)