Kampaň
<
2018
>
Autorizovaný partner
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 951 713,24 ha
počet kultúrnych dielov
166 302
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 858 675,5 ha - 95,23%
počet parciel (plodín)
240 484
cez systémy tretích strán
1 070 600,66 ha
počet žiadateľov
18 450
priemer na žiadateľa
100,68 ha
hranice mimo LPIS
13 093 (2 159,2 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
5 716 (31 357,20 ha)
diaľkový prieskum zeme
12 750 (86 227,41 ha)
posledný prepočet PPA
9. 12. 2018
prekyvy - vypočítané PPA
596 (2 519,22 ha)
prekyvy - vypočítané nami
646 (2 519,66 ha)
subjekty s prekryvom
450 (PPA) 450 (náš prepočet)