LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 973 669,29 ha
počet kultúrnych dielov
165 127
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 600 097,76 ha - 81,07%
počet parciel (plodín)
153 076
počet subjektov
7 811
priemer na subjekt
204,76 ha
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
10 823 (56 546,20 ha)
diaľkový prieskum zeme
9 140 (78 697,21 ha)
prekyvy - vypočítané PPA
733 (1 068,78 ha)
subjektov s prekryvom
248
posledný prepočet PPA
21. 2. 2018