LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2018
celková výmera pôdy
1 958 761,84 ha
počet kultúrnych dielov
167 492
orná pôda
1 368 258,5 ha
trvalý trávny porast
543 973,11 ha
najmenší diel
0 ha
najväčší diel
769,8 ha
priemerná výmera dielu
11,69 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 865 459,33 ha - 95,24%
počet parciel (plodín)
239 961
počet žiadateľov
18 487
priemerná výmera parcely
7,77 ha
priemer na žiadateľa
100,84 ha
hranice mimo LPIS
16 260 (5 530,57 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
5
počet parciel
17
celková výmera
25,29 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha