LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2018
celková výmera pôdy
1 965 809,19 ha
počet kultúrnych dielov
167 976
orná pôda
1 370 546,34 ha
trvalý trávny porast
545 419,51 ha
najmenší diel
0 ha
najväčší diel
770,15 ha
priemerná výmera dielu
11,7 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 867 707,70 ha - 95,01%
počet parciel (plodín)
240 210
počet žiadateľov
18 508
priemerná výmera parcely
7,77 ha
priemer na žiadateľa
100,85 ha
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha