LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2018
celková výmera pôdy
1 952 356,78 ha
počet kultúrnych dielov
166 237
orná pôda
1 367 197,65 ha
trvalý trávny porast
542 154,42 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
769,8 ha
priemerná výmera dielu
11,74 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 860 390,69 ha - 95,29%
počet parciel (plodín)
241 071
počet žiadateľov
18 471
priemerná výmera parcely
7,71 ha
priemer na žiadateľa
100,66 ha
hranice mimo LPIS
13 211 (2 001,37 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
196
počet parciel
2 448
celková výmera
14 097,49 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
1 113
počet parciel
13 299
celková výmera
86 831,82 ha