LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2019
celková výmera pôdy
1 927 674,96 ha
počet kultúrnych dielov
165 098
orná pôda
1 358 395,53 ha
trvalý trávny porast
539 472,99 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
749,36 ha
priemerná výmera dielu
11,67 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 855 837,97 ha - 96,27%
počet parciel (plodín)
247 387
počet žiadateľov
18 294
priemerná výmera parcely
7,5 ha
priemer na žiadateľa
101,38 ha
hranice mimo LPIS
9 524 (2 247,14 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
46
počet parciel
228
celková výmera
896,82 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha