LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2019
celková výmera pôdy
1 929 118,53 ha
počet kultúrnych dielov
164 867
orná pôda
1 358 326,18 ha
trvalý trávny porast
540 825,51 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
749,36 ha
priemerná výmera dielu
11,7 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 860 640,37 ha - 96,45%
počet parciel (plodín)
247 341
počet žiadateľov
18 255
priemerná výmera parcely
7,52 ha
priemer na žiadateľa
101,86 ha
hranice mimo LPIS
10 398 (3 276,29 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha