LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2019
celková výmera pôdy
1 927 783,59 ha
počet kultúrnych dielov
164 843
orná pôda
1 358 341,15 ha
trvalý trávny porast
539 473,27 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
749,36 ha
priemerná výmera dielu
11,69 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 857 508,28 ha - 96,35%
počet parciel (plodín)
247 626
počet žiadateľov
18 305
priemerná výmera parcely
7,5 ha
priemer na žiadateľa
101,41 ha
hranice mimo LPIS
9 826 (2 800,71 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha