LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2021
celková výmera pôdy
1 899 432,28 ha
počet kultúrnych dielov
174 589
orná pôda
1 332 664,63 ha
trvalý trávny porast
545 607,21 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
10,87 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 841 090,13 ha - 96,93%
počet parciel (plodín)
254 909
počet žiadateľov
17 883
priemerná výmera parcely
7,22 ha
priemer na žiadateľa
102,88 ha
hranice mimo LPIS
5 904 (1 703,71 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha