LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2019
celková výmera pôdy
1 927 747,81 ha
počet kultúrnych dielov
165 356
orná pôda
1 358 487,26 ha
trvalý trávny porast
539 597,05 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
749,36 ha
priemerná výmera dielu
11,65 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 854 100,64 ha - 96,18%
počet parciel (plodín)
247 207
počet žiadateľov
18 287
priemerná výmera parcely
7,5 ha
priemer na žiadateľa
101,32 ha
hranice mimo LPIS
9 589 (2 520,66 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
143
počet parciel
1 321
celková výmera
6 420,21 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha