LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2019
celková výmera pôdy
1 926 417,31 ha
počet kultúrnych dielov
165 530
orná pôda
1 358 298,77 ha
trvalý trávny porast
538 655 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
749,36 ha
priemerná výmera dielu
11,63 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 850 011,10 ha - 96,03%
počet parciel (plodín)
247 676
počet žiadateľov
18 264
priemerná výmera parcely
7,46 ha
priemer na žiadateľa
101,23 ha
hranice mimo LPIS
8 921 (1 896,33 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
424
počet parciel
6 696
celková výmera
29 949,89 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
1 297
počet parciel
11 223
celková výmera
94 438,82 ha