LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2021
celková výmera pôdy
1 899 361,73 ha
počet kultúrnych dielov
174 621
orná pôda
1 332 676,43 ha
trvalý trávny porast
545 508,27 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
10,87 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 839 330,05 ha - 96,84%
počet parciel (plodín)
254 627
počet žiadateľov
17 878
priemerná výmera parcely
7,22 ha
priemer na žiadateľa
102,81 ha
hranice mimo LPIS
6 591 (2 373,17 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
118
počet parciel
317
celková výmera
1 544,45 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha