LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2017
celková výmera pôdy
1 973 669,29 ha
počet kultúrnych dielov
165 127
orná pôda
1 375 669,55 ha
trvalý trávny porast
546 836,06 ha
najmenší diel
0 ha
najväčší diel
775,46 ha
priemerná výmera dielu
11,95 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 600 097,76 ha - 81,07%
počet parciel (plodín)
153 076
počet subjektov
7 811
priemerná výmera parcely
10,45 ha
priemer na subjekt
204,76 ha
Kontroly na mieste
počet subjektov
1 157
počet parciel
10 823
celková výmera
56 546,20 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet subjektov
1 332
počet parciel
9 140
celková výmera
78 697,21 ha