LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2018
celková výmera pôdy
1 951 479,85 ha
počet kultúrnych dielov
166 393
orná pôda
1 367 208,31 ha
trvalý trávny porast
541 385,21 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
769,8 ha
priemerná výmera dielu
11,72 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 856 515,73 ha - 95,13%
počet parciel (plodín)
240 323
počet žiadateľov
18 428
priemerná výmera parcely
7,72 ha
priemer na žiadateľa
100,68 ha
hranice mimo LPIS
12 370 (1 946,72 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
838
počet parciel
8 668
celková výmera
52 814,45 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
1 103
počet parciel
12 662
celková výmera
85 801,08 ha