LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2018
celková výmera pôdy
1 952 763,26 ha
počet kultúrnych dielov
166 226
orná pôda
1 367 218,30 ha
trvalý trávny porast
542 253,02 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
769,8 ha
priemerná výmera dielu
11,74 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 863 461,05 ha - 95,43%
počet parciel (plodín)
240 145
počet žiadateľov
18 478
priemerná výmera parcely
7,75 ha
priemer na žiadateľa
100,78 ha
hranice mimo LPIS
14 620 (2 262,75 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
56
počet parciel
416
celková výmera
1 848,39 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha