LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2019
celková výmera pôdy
1 927 059,84 ha
počet kultúrnych dielov
165 373
orná pôda
1 358 309,84 ha
trvalý trávny porast
539 231,99 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
749,36 ha
priemerná výmera dielu
11,65 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 852 455,86 ha - 96,13%
počet parciel (plodín)
248 071
počet žiadateľov
18 282
priemerná výmera parcely
7,46 ha
priemer na žiadateľa
101,26 ha
hranice mimo LPIS
10 462 (2 724,91 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
297
počet parciel
4 002
celková výmera
16 834,02 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
1 121
počet parciel
9 504
celková výmera
81 996,35 ha