LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2018
celková výmera pôdy
1 961 737,89 ha
počet kultúrnych dielov
167 858
orná pôda
1 368 987,33 ha
trvalý trávny porast
544 937,35 ha
najmenší diel
0 ha
najväčší diel
769,8 ha
priemerná výmera dielu
11,68 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 866 296,84 ha - 95,13%
počet parciel (plodín)
239 921
počet žiadateľov
18 488
priemerná výmera parcely
7,77 ha
priemer na žiadateľa
100,88 ha
hranice mimo LPIS
22 393 (14 081,91 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
1
počet parciel
1
celková výmera
0,65 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha