LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2018
celková výmera pôdy
1 967 069,97 ha
počet kultúrnych dielov
167 711
orná pôda
1 371 145,98 ha
trvalý trávny porast
545 693,06 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
775,8 ha
priemerná výmera dielu
11,72 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
828 443,92 ha - 42,12%
počet parciel (plodín)
109 183
počet subjektov
10 366
priemerná výmera parcely
7,22 ha
priemer na subjekt
76,06 ha
Kontroly na mieste
počet subjektov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet subjektov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha