Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 929 118,53 ha
počet kultúrnych dielov
164 867
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 860 640,37 ha - 96,45%
počet parciel (plodín)
247 341
cez systémy tretích strán
1 082 157,56 ha
počet žiadateľov
18 255
priemer na žiadateľa
101,86 ha
hranice mimo LPIS
10 398 (3 276,29 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
25. 5. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
2 489 (5 800,13 ha)
prekyvy - vypočítané nami
2 593 (5 787,08 ha)
subjekty s prekryvom
1 733 (PPA) 1 735 (náš prepočet)