Kampaň
<
2018
>
Autorizovaný partner
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 952 763,26 ha
počet kultúrnych dielov
166 226
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 863 461,05 ha - 95,43%
počet parciel (plodín)
240 145
cez systémy tretích strán
1 139 086,32 ha
počet žiadateľov
18 478
priemer na žiadateľa
100,78 ha
hranice mimo LPIS
14 620 (2 262,75 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
416 (1 848,39 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
17. 9. 2018
prekyvy - vypočítané PPA
906 (3 770,29 ha)
prekyvy - vypočítané nami
997 (4 035,29 ha)
subjekty s prekryvom
623 (PPA) 626 (náš prepočet)