Moja žiadosť o priame platby

Na tejto stránke poskytujeme službu, vďaka ktorej si môžete pozrieť Vami podanú žiadosť v GSAA v prehľadnej podobe.
Okrem zoznamu parciel tu nájdete aj upozornenie na prekryvy vo Vašej žiadosti s inými žiadateľmi a to jednak oficiálne prekryvy vypočítané PPA ale aj nami vypočítané prekryvy. Takto Vás vieme upozorniť na nezrovnalosti dopredu a môžte ich odstrániť ešte predtým ako ich zistí PPA. O zistených prekryvoch Vás budeme informovať aj do Vašej emailovej schránky počas celého procesu schvalovania žiadostí. Nové prekryvy môžu vzniknúť aj neskôr, napr. keď bude mať Váš sused kontrolu na mieste.
Cena tejto služby je 20 eur + DPH za jeden subjekt na jeden rok.
Objednaním služby na rok 2018 získate bezplatne prístup ku kampani 2017.
Pre používateľov systému FarmIS a klientov, ktorým spracovávame žiadosť, je táto služba bezplatná!
Zaregistrovať sa
Ukážky