Kampaň
<
2018
>
Zobraziť moju žiadosť Predpokladaný termín spustenia GSAA je 19.4.2021 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 951 479,85 ha
počet kultúrnych dielov
166 393
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 856 515,73 ha - 95,13%
počet parciel (plodín)
240 323
cez systémy tretích strán
1 059 693,32 ha
počet žiadateľov
18 428
priemer na žiadateľa
100,68 ha
hranice mimo LPIS
12 370 (1 946,72 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
8 668 (52 814,45 ha)
diaľkový prieskum zeme
12 662 (85 801,08 ha)
posledný prepočet PPA
3. 4. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
459 (1 798,3 ha)
prekyvy - vypočítané nami
500 (1 826,71 ha)
subjekty s prekryvom
314 (PPA) 301 (náš prepočet)