Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2022 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 912 757,55 ha
počet kultúrnych dielov
170 341
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 838 878,46 ha - 96,14%
počet parciel (plodín)
249 562
cez systémy tretích strán
1 003 422,12 ha
počet žiadateľov
17 910
priemer na žiadateľa
102,61 ha
hranice mimo LPIS
4 732 (849,23 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
5 141 (32 305,51 ha)
diaľkový prieskum zeme
8 020 (62 061,93 ha)
posledný prepočet PPA
21. 9. 2021
prekyvy - vypočítané PPA
66 (104,14 ha)
prekyvy - vypočítané nami
494 (1 568,87 ha)
subjekty s prekryvom
12 (PPA) 154 (náš prepočet)