Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2021 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 926 146,05 ha
počet kultúrnych dielov
165 684
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 847 681,83 ha - 95,93%
počet parciel (plodín)
247 470
cez systémy tretích strán
994 864,75 ha
počet žiadateľov
18 251
priemer na žiadateľa
101,17 ha
hranice mimo LPIS
8 340 (1 575,76 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
10 793 (50 239,11 ha)
diaľkový prieskum zeme
11 139 (94 139,08 ha)
posledný prepočet PPA
3. 4. 2020
prekyvy - vypočítané PPA
719 (2 010,16 ha)
prekyvy - vypočítané nami
717 (1 812,47 ha)
subjekty s prekryvom
202 (PPA) 207 (náš prepočet)