Kampaň
<
2022
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2022 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 871 616,60 ha
počet kultúrnych dielov
196 586
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 793 337,18 ha - 95,82%
počet parciel (plodín)
255 854
cez systémy tretích strán
1 063 370,16 ha
počet žiadateľov
17 275
priemer na žiadateľa
103,74 ha
hranice mimo LPIS
7 142 (1 872,11 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
2 022 (3 647,49 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 1 580 (náš prepočet)