Kampaň
<
2023
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 867 789,83 ha
počet kultúrnych dielov
198 981
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 785 950,54 ha - 95,62%
počet parciel (plodín)
275 505
cez systémy tretích strán
1 037 567,15 ha
počet žiadateľov
16 440
priemer na žiadateľa
108,55 ha
hranice mimo LPIS
9 464 (2 047,47 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
7 705 (44 460,39 ha)
diaľkový prieskum zeme
8 832 (65 569,51 ha)
posledný prepočet PPA
24. 2. 2024
prekyvy - vypočítané PPA
1 600 (1 959,29 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 857 (2 085,83 ha)
subjekty s prekryvom
632 (PPA) 706 (náš prepočet)