Kampaň
<
2021
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2021 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 898 766,53 ha
počet kultúrnych dielov
174 699
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 833 054,05 ha - 96,54%
počet parciel (plodín)
254 726
cez systémy tretích strán
1 033 974,54 ha
počet žiadateľov
17 856
priemer na žiadateľa
102,59 ha
hranice mimo LPIS
6 359 (1 577,29 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
2 629 (15 855,70 ha)
diaľkový prieskum zeme
7 549 (53 104,42 ha)
posledný prepočet PPA
7. 12. 2021
prekyvy - vypočítané PPA
861 (2 478,51 ha)
prekyvy - vypočítané nami
916 (2 478,55 ha)
subjekty s prekryvom
326 (PPA) 338 (náš prepočet)