Kampaň
<
2023
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 867 691,49 ha
počet kultúrnych dielov
198 983
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 795 102,09 ha - 96,11%
počet parciel (plodín)
278 288
cez systémy tretích strán
1 107 299,06 ha
počet žiadateľov
16 778
priemer na žiadateľa
106,91 ha
hranice mimo LPIS
7 600 (1 379,2 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
23. 9. 2023
prekyvy - vypočítané PPA
1 771 (3 136,39 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 934 (3 136,3 ha)
subjekty s prekryvom
584 (PPA) 580 (náš prepočet)