Kampaň
<
2022
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2022 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 872 733,19 ha
počet kultúrnych dielov
196 767
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 819 127,91 ha - 97,14%
počet parciel (plodín)
262 939
cez systémy tretích strán
1 010 548,95 ha
počet žiadateľov
17 900
priemer na žiadateľa
101,55 ha
hranice mimo LPIS
8 095 (3 227,24 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
4 657 (29 590,31 ha)
diaľkový prieskum zeme
7 534 (72 075,03 ha)
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
1 264 (2 227,39 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 450 (náš prepočet)