Moja žiadosť o priame platby

Na tejto stránke poskytujeme službu, vďaka ktorej si môžete pozrieť Vami podanú žiadosť v GSAA v prehľadnej podobe.
Okrem zoznamu parciel tu nájdete aj upozornenie na prekryvy vo Vašej žiadosti s inými žiadateľmi a to jednak oficiálne prekryvy vypočítané PPA ale aj nami vypočítané prekryvy. Takto Vás vieme upozorniť na nezrovnalosti dopredu a môžete ich odstrániť ešte predtým ako Vám ich oznámi PPA. O zistených prekryvoch Vás budeme informovať aj do Vašej emailovej schránky počas celého procesu schvalovania žiadostí. Nové prekryvy môžu vzniknúť aj neskôr, napr. keď bude mať Váš sused kontrolu na mieste. Kontrolujeme aj zakreslenie hraníc užívania mimo LPIS, čo môže byť dôsledok aktualizácie vrstvy LPIS po podaní žiadosti.
Cena tejto služby je 20 eur + DPH za jeden subjekt na jeden rok.
Objednaním služby pre rok 2023 získate bezplatne prístup k Vašim žiadostiam za predchádzajúce roky.
Pre používateľov systému FarmIS a klientov, ktorým spracovávame žiadosť, je táto služba bezplatná!
Zaregistrovať sa
Ukážky