LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2021
celková výmera pôdy
1 898 766,53 ha
počet kultúrnych dielov
174 699
orná pôda
1 332 566,68 ha
trvalý trávny porast
545 020,95 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
10,86 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 833 054,05 ha - 96,54%
počet parciel (plodín)
254 726
počet žiadateľov
17 856
priemerná výmera parcely
7,19 ha
priemer na žiadateľa
102,59 ha
hranice mimo LPIS
6 359 (1 577,29 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
311
počet parciel
2 629
celková výmera
15 855,70 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
750
počet parciel
7 549
celková výmera
53 104,42 ha