LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2024
celková výmera pôdy
1 862 683,37 ha
počet kultúrnych dielov
203 478
orná pôda
1 308 038,21 ha
trvalý trávny porast
534 753,24 ha
najmenší diel
0,03 ha
najväčší diel
461,62 ha
priemerná výmera dielu
9,15 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 786 665,23 ha - 95,92%
počet parciel (plodín)
276 246
počet žiadateľov
14 690
priemerná výmera parcely
6,46 ha
priemer na žiadateľa
121,53 ha
hranice mimo LPIS
8 307 (1 526,4 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha