LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2022
celková výmera pôdy
1 872 710,48 ha
počet kultúrnych dielov
196 747
orná pôda
1 321 024,71 ha
trvalý trávny porast
530 402,82 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
9,51 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 821 520,78 ha - 97,27%
počet parciel (plodín)
263 248
počet žiadateľov
17 958
priemerná výmera parcely
6,91 ha
priemer na žiadateľa
101,36 ha
hranice mimo LPIS
7 040 (1 934,44 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
12
počet parciel
29
celková výmera
644,86 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha