LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2024
celková výmera pôdy
1 862 329,77 ha
počet kultúrnych dielov
203 434
orná pôda
1 307 726,74 ha
trvalý trávny porast
534 502,59 ha
najmenší diel
0,03 ha
najväčší diel
461,62 ha
priemerná výmera dielu
9,15 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 780 701,72 ha - 95,62%
počet parciel (plodín)
272 980
počet žiadateľov
14 317
priemerná výmera parcely
6,52 ha
priemer na žiadateľa
124,28 ha
hranice mimo LPIS
8 174 (1 541,82 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha