LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2024
celková výmera pôdy
1 862 485,04 ha
počet kultúrnych dielov
203 325
orná pôda
1 307 994,63 ha
trvalý trávny porast
534 582,32 ha
najmenší diel
0,03 ha
najväčší diel
461,62 ha
priemerná výmera dielu
9,16 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 787 698,89 ha - 95,98%
počet parciel (plodín)
276 268
počet žiadateľov
14 695
priemerná výmera parcely
6,47 ha
priemer na žiadateľa
121,56 ha
hranice mimo LPIS
8 107 (1 922,5 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha