LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2022
celková výmera pôdy
1 871 616,60 ha
počet kultúrnych dielov
196 586
orná pôda
1 320 699,58 ha
trvalý trávny porast
529 622,43 ha
najmenší diel
0,02 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
9,52 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 793 337,18 ha - 95,82%
počet parciel (plodín)
255 854
počet žiadateľov
17 275
priemerná výmera parcely
7 ha
priemer na žiadateľa
103,74 ha
hranice mimo LPIS
7 142 (1 872,11 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha