LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2021
celková výmera pôdy
1 899 361,73 ha
počet kultúrnych dielov
174 621
orná pôda
1 332 676,43 ha
trvalý trávny porast
545 508,27 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
10,87 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 838 603,19 ha - 96,8%
počet parciel (plodín)
254 556
počet žiadateľov
17 873
priemerná výmera parcely
7,22 ha
priemer na žiadateľa
102,8 ha
hranice mimo LPIS
6 731 (2 892,97 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
185
počet parciel
1 012
celková výmera
6 313,92 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha