LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2022
celková výmera pôdy
1 872 733,19 ha
počet kultúrnych dielov
196 767
orná pôda
1 321 036,37 ha
trvalý trávny porast
530 352,21 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
9,51 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 819 127,91 ha - 97,14%
počet parciel (plodín)
262 939
počet žiadateľov
17 900
priemerná výmera parcely
6,91 ha
priemer na žiadateľa
101,55 ha
hranice mimo LPIS
8 095 (3 227,24 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
376
počet parciel
4 657
celková výmera
29 590,31 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
767
počet parciel
7 534
celková výmera
72 075,03 ha