LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2022
celková výmera pôdy
1 872 638,27 ha
počet kultúrnych dielov
196 800
orná pôda
1 321 038,24 ha
trvalý trávny porast
530 239,97 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
9,51 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 816 047,01 ha - 96,98%
počet parciel (plodín)
263 034
počet žiadateľov
17 877
priemerná výmera parcely
6,9 ha
priemer na žiadateľa
101,51 ha
hranice mimo LPIS
11 350 (2 995,53 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
707
počet parciel
15 953
celková výmera
96 548,39 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
759
počet parciel
7 491
celková výmera
71 839,98 ha