LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2023
celková výmera pôdy
1 867 691,49 ha
počet kultúrnych dielov
198 983
orná pôda
1 316 302,84 ha
trvalý trávny porast
530 026,88 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,01 ha
priemerná výmera dielu
9,38 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 795 102,09 ha - 96,11%
počet parciel (plodín)
278 288
počet žiadateľov
16 778
priemerná výmera parcely
6,45 ha
priemer na žiadateľa
106,91 ha
hranice mimo LPIS
7 600 (1 379,2 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
0
počet parciel
0
celková výmera
0 ha