LPIS - register pôdy a hranice užívania

Slovenská republika
Kampaň 2023
celková výmera pôdy
1 867 789,83 ha
počet kultúrnych dielov
198 981
orná pôda
1 316 281,43 ha
trvalý trávny porast
530 142,62 ha
najmenší diel
0,01 ha
najväčší diel
748,02 ha
priemerná výmera dielu
9,38 ha
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 785 950,54 ha - 95,62%
počet parciel (plodín)
275 505
počet žiadateľov
16 440
priemerná výmera parcely
6,48 ha
priemer na žiadateľa
108,55 ha
hranice mimo LPIS
9 464 (2 047,47 ha)
Kontroly na mieste
počet žiadateľov
349
počet parciel
7 705
celková výmera
44 460,39 ha
Diaľkový prieskum zeme
počet žiadateľov
580
počet parciel
8 832
celková výmera
65 569,51 ha