Kampaň
<
2024
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
0 ha
počet kultúrnych dielov
0
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
0 ha - 0%
počet parciel (plodín)
0
cez systémy tretích strán
0 ha
počet žiadateľov
0
priemer na žiadateľa
0 ha
hranice mimo LPIS
0 (0 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
0 (0 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 0 (náš prepočet)