Kampaň
<
2022
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 872 466,66 ha
počet kultúrnych dielov
196 981
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 814 857,92 ha - 96,92%
počet parciel (plodín)
263 520
cez systémy tretích strán
960 306,15 ha
počet žiadateľov
17 872
priemer na žiadateľa
101,47 ha
hranice mimo LPIS
5 799 (1 372,98 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
19 949 (113 258,95 ha)
diaľkový prieskum zeme
7 491 (71 839,95 ha)
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
529 (392,82 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 192 (náš prepočet)