Kampaň
<
2024
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 862 329,77 ha
počet kultúrnych dielov
203 434
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 780 701,72 ha - 95,62%
počet parciel (plodín)
272 980
cez systémy tretích strán
1 102 604,73 ha
počet žiadateľov
14 317
priemer na žiadateľa
124,28 ha
hranice mimo LPIS
8 174 (1 541,82 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
17. 5. 2024
prekyvy - vypočítané PPA
2 841 (4 182,06 ha)
prekyvy - vypočítané nami
3 058 (4 097,92 ha)
subjekty s prekryvom
1 390 (PPA) 1 360 (náš prepočet)