Kampaň
<
2024
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 862 485,04 ha
počet kultúrnych dielov
203 325
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 787 698,89 ha - 95,98%
počet parciel (plodín)
276 268
cez systémy tretích strán
1 102 726,66 ha
počet žiadateľov
14 695
priemer na žiadateľa
121,56 ha
hranice mimo LPIS
8 107 (1 922,5 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
22. 6. 2024
prekyvy - vypočítané PPA
2 312 (3 649,5 ha)
prekyvy - vypočítané nami
2 516 (3 649,52 ha)
subjekty s prekryvom
674 (PPA) 678 (náš prepočet)