Kampaň
<
2022
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2022 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 872 798,53 ha
počet kultúrnych dielov
196 772
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 820 561,69 ha - 97,21%
počet parciel (plodín)
263 023
cez systémy tretích strán
1 070 424,21 ha
počet žiadateľov
17 950
priemer na žiadateľa
101,35 ha
hranice mimo LPIS
7 701 (2 731,17 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
1 022 (7 887,48 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
1 131 (2 284,33 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 295 (náš prepočet)