Kampaň
<
2022
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2022 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 872 522,83 ha
počet kultúrnych dielov
196 565
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 822 914,43 ha - 97,35%
počet parciel (plodín)
263 860
cez systémy tretích strán
1 074 982,66 ha
počet žiadateľov
17 972
priemer na žiadateľa
101,36 ha
hranice mimo LPIS
7 108 (1 905,66 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
2 (1,3 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
1 890 (4 302,84 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 497 (náš prepočet)