Kampaň
<
2022
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2022 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 872 638,27 ha
počet kultúrnych dielov
196 800
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 818 052,86 ha - 97,09%
počet parciel (plodín)
262 811
cez systémy tretích strán
998 630,02 ha
počet žiadateľov
17 891
priemer na žiadateľa
101,55 ha
hranice mimo LPIS
9 961 (3 979,04 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
7 047 (46 046,22 ha)
diaľkový prieskum zeme
7 493 (71 938,60 ha)
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
958 (1 592,52 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 344 (náš prepočet)