Kampaň
<
2023
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 867 691,49 ha
počet kultúrnych dielov
198 983
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 787 525,23 ha - 95,71%
počet parciel (plodín)
275 484
cez systémy tretích strán
1 067 912,74 ha
počet žiadateľov
16 444
priemer na žiadateľa
108,62 ha
hranice mimo LPIS
7 630 (1 639,72 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
204 (810,73 ha)
diaľkový prieskum zeme
6 845 (55 084,51 ha)
posledný prepočet PPA
4. 12. 2023
prekyvy - vypočítané PPA
1 617 (2 214,85 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 779 (2 214,77 ha)
subjekty s prekryvom
590 (PPA) 589 (náš prepočet)