Kampaň
<
2021
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2021 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 898 766,53 ha
počet kultúrnych dielov
174 699
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 834 504,71 ha - 96,62%
počet parciel (plodín)
254 886
cez systémy tretích strán
1 029 506,10 ha
počet žiadateľov
17 851
priemer na žiadateľa
102,7 ha
hranice mimo LPIS
6 936 (1 584,59 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
3 608 (22 619,09 ha)
diaľkový prieskum zeme
7 639 (55 340,61 ha)
posledný prepočet PPA
25. 1. 2022
prekyvy - vypočítané PPA
1 001 (3 952,73 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 069 (3 952,78 ha)
subjekty s prekryvom
303 (PPA) 315 (náš prepočet)