Kampaň
<
2023
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2023 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 867 485 ha
počet kultúrnych dielov
198 744
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 580 969,97 ha - 84,66%
počet parciel (plodín)
230 034
cez systémy tretích strán
994 940,41 ha
počet žiadateľov
13 950
priemer na žiadateľa
113,25 ha
hranice mimo LPIS
6 393 (1 503,88 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
1 475 (2 361,71 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 1 254 (náš prepočet)