Kampaň
<
2024
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 862 683,37 ha
počet kultúrnych dielov
203 478
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 786 665,23 ha - 95,92%
počet parciel (plodín)
276 246
cez systémy tretích strán
1 101 980,09 ha
počet žiadateľov
14 690
priemer na žiadateľa
121,53 ha
hranice mimo LPIS
8 307 (1 526,4 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
17. 7. 2024
prekyvy - vypočítané PPA
2 195 (3 431,61 ha)
prekyvy - vypočítané nami
2 400 (3 431,73 ha)
subjekty s prekryvom
569 (PPA) 577 (náš prepočet)