Kampaň
<
2023
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 867 691,49 ha
počet kultúrnych dielov
198 983
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 795 174,95 ha - 96,12%
počet parciel (plodín)
278 379
cez systémy tretích strán
1 107 519,74 ha
počet žiadateľov
16 778
priemer na žiadateľa
106,91 ha
hranice mimo LPIS
7 682 (1 403,66 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
22. 9. 2023
prekyvy - vypočítané PPA
1 788 (3 151,43 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 964 (3 152,09 ha)
subjekty s prekryvom
608 (PPA) 627 (náš prepočet)