Kampaň
<
2024
>
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 863 057,19 ha
počet kultúrnych dielov
202 338
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
282 771,40 ha - 15,18%
počet parciel (plodín)
38 601
cez systémy tretích strán
152 001,14 ha
počet žiadateľov
1 765
priemer na žiadateľa
160,1 ha
hranice mimo LPIS
695 (53,94 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
22. 4. 2024
prekyvy - vypočítané PPA
102 (291,08 ha)
prekyvy - vypočítané nami
139 (317,11 ha)
subjekty s prekryvom
90 (PPA) 125 (náš prepočet)