LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
0 ha
počet kultúrnych dielov
0
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
0 ha - 0%
počet parciel (plodín)
0
počet subjektov
0
priemer na subjekt
0 ha
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
0 (0 ha)
diaľkový prieskum zeme
0 (0 ha)
prekyvy - vypočítané PPA
0 (0 ha)
subjektov s prekryvom
0
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol