LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 967 069,97 ha
počet kultúrnych dielov
167 711
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
828 443,92 ha - 42,12%
počet parciel (plodín)
109 183
cez systémy tretích strán
462 120,43 ha
počet subjektov
10 366
priemer na subjekt
76,06 ha
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
zatiaľ neprebehol
prekyvy - vypočítané PPA
nevypočítané
prekyvy - vypočítané nami
2 151 (2 484,82 ha)
subjekty s prekryvom
0 (PPA) 2 013 (náš prepočet)