Kampaň
<
2018
>
Autorizovaný partner
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 952 356,78 ha
počet kultúrnych dielov
166 237
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 860 390,69 ha - 95,29%
počet parciel (plodín)
241 071
cez systémy tretích strán
1 078 094,97 ha
počet žiadateľov
18 471
priemer na žiadateľa
100,66 ha
hranice mimo LPIS
13 211 (2 001,37 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
2 448 (14 097,49 ha)
diaľkový prieskum zeme
13 299 (86 831,82 ha)
posledný prepočet PPA
30. 10. 2018
prekyvy - vypočítané PPA
965 (3 421,37 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 033 (3 421,87 ha)
subjekty s prekryvom
697 (PPA) 695 (náš prepočet)