Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 927 674,96 ha
počet kultúrnych dielov
165 098
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 855 837,97 ha - 96,27%
počet parciel (plodín)
247 387
cez systémy tretích strán
1 077 242,55 ha
počet žiadateľov
18 294
priemer na žiadateľa
101,38 ha
hranice mimo LPIS
9 524 (2 247,14 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
228 (896,82 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
26. 8. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
909 (2 538,37 ha)
prekyvy - vypočítané nami
949 (2 537,5 ha)
subjekty s prekryvom
346 (PPA) 352 (náš prepočet)