Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 927 674,96 ha
počet kultúrnych dielov
165 098
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 856 369,88 ha - 96,3%
počet parciel (plodín)
247 495
cez systémy tretích strán
1 078 089,83 ha
počet žiadateľov
18 300
priemer na žiadateľa
101,38 ha
hranice mimo LPIS
10 001 (3 117,05 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
85 (323,96 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
15. 8. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
1 024 (2 710,83 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 067 (2 701,31 ha)
subjekty s prekryvom
458 (PPA) 458 (náš prepočet)