Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 927 747,81 ha
počet kultúrnych dielov
165 356
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 854 100,64 ha - 96,18%
počet parciel (plodín)
247 207
cez systémy tretích strán
1 074 838,45 ha
počet žiadateľov
18 287
priemer na žiadateľa
101,32 ha
hranice mimo LPIS
9 589 (2 520,66 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
1 321 (6 420,21 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
6. 10. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
906 (2 310,98 ha)
prekyvy - vypočítané nami
952 (2 311,01 ha)
subjekty s prekryvom
328 (PPA) 336 (náš prepočet)