Kampaň
<
2018
>
Autorizovaný partner
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 951 610,85 ha
počet kultúrnych dielov
166 336
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 865 252,64 ha - 95,58%
počet parciel (plodín)
242 381
cez systémy tretích strán
1 070 383,54 ha
počet žiadateľov
18 436
priemer na žiadateľa
101,11 ha
hranice mimo LPIS
13 101 (2 331,94 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
7 156 (39 238,12 ha)
diaľkový prieskum zeme
12 706 (85 974,46 ha)
posledný prepočet PPA
14. 2. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
555 (2 446,56 ha)
prekyvy - vypočítané nami
632 (2 485,41 ha)
subjekty s prekryvom
396 (PPA) 396 (náš prepočet)