Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 927 783,59 ha
počet kultúrnych dielov
164 843
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 857 508,28 ha - 96,35%
počet parciel (plodín)
247 626
cez systémy tretích strán
1 079 195,83 ha
počet žiadateľov
18 305
priemer na žiadateľa
101,41 ha
hranice mimo LPIS
9 826 (2 800,71 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
10. 7. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
1 137 (3 277,79 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 195 (3 277,84 ha)
subjekty s prekryvom
510 (PPA) 518 (náš prepočet)