LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 967 073,02 ha
počet kultúrnych dielov
167 900
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 870 261,92 ha - 95,08%
počet parciel (plodín)
239 383
cez systémy tretích strán
1 151 198,92 ha
počet žiadateľov
18 445
priemer na žiadateľa
101,33 ha
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
17. 5. 2018
prekyvy - vypočítané PPA
4 332 (8 929,48 ha)
prekyvy - vypočítané nami
4 213 (9 993,64 ha)
subjekty s prekryvom
3 656 (PPA) 3 402 (náš prepočet)