Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 912 885,62 ha
počet kultúrnych dielov
169 989
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 847 380,17 ha - 96,58%
počet parciel (plodín)
249 668
cez systémy tretích strán
1 064 114,39 ha
počet žiadateľov
18 011
priemer na žiadateľa
102,5 ha
hranice mimo LPIS
6 613 (2 892,62 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
513 (4 192,05 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
23. 9. 2020
prekyvy - vypočítané PPA
1 251 (3 057,27 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 300 (3 120,5 ha)
subjekty s prekryvom
317 (PPA) 330 (náš prepočet)