Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 926 114,10 ha
počet kultúrnych dielov
165 593
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 849 048,32 ha - 96%
počet parciel (plodín)
247 566
cez systémy tretích strán
1 003 198,56 ha
počet žiadateľov
18 263
priemer na žiadateľa
101,18 ha
hranice mimo LPIS
9 049 (1 840,27 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
8 556 (38 184,28 ha)
diaľkový prieskum zeme
11 162 (94 183,91 ha)
posledný prepočet PPA
31. 1. 2020
prekyvy - vypočítané PPA
933 (2 100,55 ha)
prekyvy - vypočítané nami
982 (2 100,57 ha)
subjekty s prekryvom
384 (PPA) 391 (náš prepočet)