Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 913 307,17 ha
počet kultúrnych dielov
169 612
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 851 299,35 ha - 96,76%
počet parciel (plodín)
250 822
cez systémy tretích strán
1 068 976,75 ha
počet žiadateľov
17 995
priemer na žiadateľa
102,81 ha
hranice mimo LPIS
6 712 (2 806,79 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
1. 6. 2020
prekyvy - vypočítané PPA
2 621 (5 773,99 ha)
prekyvy - vypočítané nami
2 705 (5 773,99 ha)
subjekty s prekryvom
1 312 (PPA) 1 311 (náš prepočet)