LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 965 809,19 ha
počet kultúrnych dielov
167 976
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 867 707,70 ha - 95,01%
počet parciel (plodín)
240 210
cez systémy tretích strán
1 155 757,98 ha
počet žiadateľov
18 508
priemer na žiadateľa
100,85 ha
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
21. 6. 2018
prekyvy - vypočítané PPA
1 216 (4 313,04 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 602 (5 392,89 ha)
subjekty s prekryvom
937 (PPA) 1 161 (náš prepočet)