Kampaň
<
2018
>
Autorizovaný partner
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 958 761,84 ha
počet kultúrnych dielov
167 492
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 865 459,33 ha - 95,24%
počet parciel (plodín)
239 961
cez systémy tretích strán
1 147 593,09 ha
počet žiadateľov
18 487
priemer na žiadateľa
100,84 ha
hranice mimo LPIS
16 260 (5 530,57 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
17 (25,29 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
16. 8. 2018
prekyvy - vypočítané PPA
903 (3 638,13 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 660 (14 401,57 ha)
subjekty s prekryvom
597 (PPA) 621 (náš prepočet)