Kampaň
<
2018
>
Autorizovaný partner
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 952 763,26 ha
počet kultúrnych dielov
166 226
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 861 200,85 ha - 95,31%
počet parciel (plodín)
239 985
cez systémy tretích strán
1 134 182,25 ha
počet žiadateľov
18 469
priemer na žiadateľa
100,71 ha
hranice mimo LPIS
13 645 (1 737,37 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
1 803 (10 472,32 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
17. 10. 2018
prekyvy - vypočítané PPA
762 (3 149,5 ha)
prekyvy - vypočítané nami
797 (3 121,4 ha)
subjekty s prekryvom
419 (PPA) 411 (náš prepočet)