Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 912 690,21 ha
počet kultúrnych dielov
170 153
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 841 180,87 ha - 96,26%
počet parciel (plodín)
250 131
cez systémy tretích strán
1 005 856,23 ha
počet žiadateľov
17 925
priemer na žiadateľa
102,65 ha
hranice mimo LPIS
5 539 (1 782,41 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
3 739 (27 773,60 ha)
diaľkový prieskum zeme
8 019 (61 591,09 ha)
posledný prepočet PPA
18. 1. 2021
prekyvy - vypočítané PPA
869 (2 305,78 ha)
prekyvy - vypočítané nami
910 (2 268,39 ha)
subjekty s prekryvom
297 (PPA) 322 (náš prepočet)