Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 912 704,68 ha
počet kultúrnych dielov
170 104
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 842 539,5 ha - 96,33%
počet parciel (plodín)
250 653
cez systémy tretích strán
1 007 447,44 ha
počet žiadateľov
17 943
priemer na žiadateľa
102,62 ha
hranice mimo LPIS
5 811 (1 940,92 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
3 037 (24 245,91 ha)
diaľkový prieskum zeme
8 450 (62 271,34 ha)
posledný prepočet PPA
27. 11. 2020
prekyvy - vypočítané PPA
1 108 (2 645,19 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 164 (2 606,45 ha)
subjekty s prekryvom
351 (PPA) 362 (náš prepočet)