Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 912 572,65 ha
počet kultúrnych dielov
170 214
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 840 304,66 ha - 96,22%
počet parciel (plodín)
249 982
cez systémy tretích strán
1 005 181,57 ha
počet žiadateľov
17 919
priemer na žiadateľa
102,63 ha
hranice mimo LPIS
5 208 (1 473,04 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
4 223 (29 421,26 ha)
diaľkový prieskum zeme
8 038 (61 931,13 ha)
posledný prepočet PPA
31. 3. 2021
prekyvy - vypočítané PPA
776 (1 990,2 ha)
prekyvy - vypočítané nami
841 (2 106,6 ha)
subjekty s prekryvom
227 (PPA) 264 (náš prepočet)