Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 927 641,62 ha
počet kultúrnych dielov
164 833
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 859 458,51 ha - 96,46%
počet parciel (plodín)
247 969
cez systémy tretích strán
1 080 510,61 ha
počet žiadateľov
18 315
priemer na žiadateľa
101,46 ha
hranice mimo LPIS
10 182 (3 783,41 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
12. 6. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
1 803 (4 618,27 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 818 (4 494,02 ha)
subjekty s prekryvom
1 134 (PPA) 1 048 (náš prepočet)