Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 912 572,65 ha
počet kultúrnych dielov
170 214
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 840 352,10 ha - 96,22%
počet parciel (plodín)
250 003
cez systémy tretích strán
1 005 405,19 ha
počet žiadateľov
17 922
priemer na žiadateľa
102,62 ha
hranice mimo LPIS
5 234 (1 497,09 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
4 151 (29 085,91 ha)
diaľkový prieskum zeme
8 025 (61 676,71 ha)
posledný prepočet PPA
26. 2. 2021
prekyvy - vypočítané PPA
822 (2 199,13 ha)
prekyvy - vypočítané nami
855 (2 160,48 ha)
subjekty s prekryvom
262 (PPA) 280 (náš prepočet)