Kampaň
<
2018
>
Autorizovaný partner
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 951 610,85 ha
počet kultúrnych dielov
166 336
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 858 510,23 ha - 95,23%
počet parciel (plodín)
240 450
cez systémy tretích strán
1 069 554,47 ha
počet žiadateľov
18 444
priemer na žiadateľa
100,7 ha
hranice mimo LPIS
12 745 (1 984,44 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
6 224 (33 671,46 ha)
diaľkový prieskum zeme
12 710 (86 106,62 ha)
posledný prepočet PPA
2. 1. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
592 (2 495,9 ha)
prekyvy - vypočítané nami
636 (2 495,63 ha)
subjekty s prekryvom
448 (PPA) 439 (náš prepočet)