Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 912 740,15 ha
počet kultúrnych dielov
170 009
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 845 166,20 ha - 96,47%
počet parciel (plodín)
249 751
cez systémy tretích strán
1 029 972,34 ha
počet žiadateľov
17 949
priemer na žiadateľa
102,73 ha
hranice mimo LPIS
6 265 (2 252,34 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
1 685 (15 439,65 ha)
diaľkový prieskum zeme
4 325 (40 121,99 ha)
posledný prepočet PPA
27. 10. 2020
prekyvy - vypočítané PPA
1 141 (3 881,65 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 232 (2 499,91 ha)
subjekty s prekryvom
413 (PPA) 482 (náš prepočet)