Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 913 303,43 ha
počet kultúrnych dielov
169 660
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 848 954,72 ha - 96,64%
počet parciel (plodín)
250 294
cez systémy tretích strán
1 067 699,95 ha
počet žiadateľov
18 029
priemer na žiadateľa
102,49 ha
hranice mimo LPIS
6 489 (3 084,69 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
žiadna
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
10. 7. 2020
prekyvy - vypočítané PPA
1 506 (3 559,53 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 577 (3 622,29 ha)
subjekty s prekryvom
379 (PPA) 405 (náš prepočet)