Kampaň
<
2018
>
Autorizovaný partner
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 961 737,89 ha
počet kultúrnych dielov
167 858
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 866 296,84 ha - 95,13%
počet parciel (plodín)
239 921
cez systémy tretích strán
1 154 154,34 ha
počet žiadateľov
18 488
priemer na žiadateľa
100,88 ha
hranice mimo LPIS
22 393 (14 081,91 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
1 (0,65 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
15. 7. 2018
prekyvy - vypočítané PPA
1 032 (3 918,93 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 616 (9 245,06 ha)
subjekty s prekryvom
720 (PPA) 723 (náš prepočet)