Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 926 417,31 ha
počet kultúrnych dielov
165 530
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 850 011,10 ha - 96,03%
počet parciel (plodín)
247 676
cez systémy tretích strán
1 007 531,52 ha
počet žiadateľov
18 264
priemer na žiadateľa
101,23 ha
hranice mimo LPIS
8 921 (1 896,33 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
6 696 (29 949,89 ha)
diaľkový prieskum zeme
11 223 (94 438,82 ha)
posledný prepočet PPA
10. 12. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
1 055 (2 197,83 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 111 (2 197,83 ha)
subjekty s prekryvom
525 (PPA) 533 (náš prepočet)