Kampaň
<
2020
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha podávanie žiadostí pre rok 2020 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 913 447,06 ha
počet kultúrnych dielov
169 932
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 848 242,19 ha - 96,59%
počet parciel (plodín)
250 127
cez systémy tretích strán
1 067 301,26 ha
počet žiadateľov
18 023
priemer na žiadateľa
102,48 ha
hranice mimo LPIS
6 548 (2 366,14 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
26 (75,23 ha)
diaľkový prieskum zeme
žiadny
posledný prepočet PPA
5. 8. 2020
prekyvy - vypočítané PPA
1 392 (3 233,79 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 433 (3 232,86 ha)
subjekty s prekryvom
336 (PPA) 346 (náš prepočet)