Kampaň
<
2019
>
Zobraziť moju žiadosť Prebieha administrácia žiadostí pre rok 2019 Oficiálna stránka GSAA
Autorizovaní partneri
LPIS - register pôdy
celková výmera pôdy
1 927 059,84 ha
počet kultúrnych dielov
165 373
Zakreslené hranice užívania
zakreslená výmera
1 852 455,86 ha - 96,13%
počet parciel (plodín)
248 071
cez systémy tretích strán
1 020 064,90 ha
počet žiadateľov
18 282
priemer na žiadateľa
101,26 ha
hranice mimo LPIS
10 462 (2 724,91 ha)
Kontroly a prekryvy
kontroly na mieste
4 002 (16 834,02 ha)
diaľkový prieskum zeme
9 504 (81 996,35 ha)
posledný prepočet PPA
12. 11. 2019
prekyvy - vypočítané PPA
1 242 (2 316,9 ha)
prekyvy - vypočítané nami
1 298 (2 314,81 ha)
subjekty s prekryvom
705 (PPA) 702 (náš prepočet)